Cheap Programs Retailer Buy Software Great Sales

Kezdőlap  » Aktuális  » Helyi hírek  » Közérdekű munkavégzés
Közérdekű munkavégzés
  Nyomtatás E-mail

A Hevesi Rendőrkapitányság, a Bíróság és a Pártfogó Felügyelői Szolgálat részéről, több esetben megkeresés érkezett Hivatalunkhoz, a kiszabott közérdekű munkavégzéssel kapcsolatban. Közérdekű munkavégzés két esetben lehetséges: bírósági döntés és szabálysértési eljárás során. 

A közérdekű munka főbüntetésként jelenik meg a Büntető Törvénykönyvben, hiszen közérdekű munka esetén az elítélt meghatározott feltételek melletti ingyenes munkavégzésre kötelezett, azonban személyi szabadsága ezen túl nem korlátozható. A szankció célja elsősorban a rövid tartamú szabadságvesztés kiváltása.

 A közérdekű munkára ítélt személy a bíróság ítéletében meghatározott munkát köteles végezni. Ezért fontos iránymutatás a bíróságok számára, hogy a közérdekű munka kijelölése során legyenek figyelemmel az elkövető egészségi állapotára és képzettségére.
Olyan munkavégzést kell tehát elrendelni, amelynek teljesítésére az elítélt előreláthatóan képes lesz. A kötelezettségének az elkövető heti pihenőnapján vagy szabadidejében kell eleget tennie. Az egynapi munkavégzésnek a közérdekű munka vonatkozásában hat órai tevékenység felel meg. Az elrendelhető közérdekű munka legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama pedig ötven nap.

Bár a közérdekű munkát mint szankciót, a bíróság az elítélt beleegyezése nélkül szabja ki, végrehajtásához az elítélt aktív közreműködése szükséges. Ennek hiányában, azaz ha az elítélt a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű munka, illetőleg ennek hátralévő része helyébe szabadságvesztés lép.  

Az 1999. évi LXIX. törvény 111.§ 4-11. bekezdése szerint, a szabálysértési eljárás során hozott határozat alapján (2000-től a települési önkormányzatnak is jogosítványa van) a szabálysértő részére közérdekű munkát ajánlhat, mellyel kiváltható az elzárásban letöltendő büntetés. 
A szabálysértési szankciórendszer meghatározó eleme a pénzbírság.
A szabálysértést megállapító jogszabály határozza meg az adott esetben kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét.Ha az elkövető a megfizetésre előírt határidőben nem fizeti meg a pénzbírságot, a szabálysértési hatóság közvetlenül letiltást bocsát ki, amelyben felhívja a fizetésre kötelezett munkáltatóját (a járandóságot folyósító szervet), hogy a letiltott összeget a munkabéréből (egyéb járandóságából) vonja le, és utalja át az állam, illetve a károsult javára. Ha közvetlen letiltásra nincs lehetőség, az adók módjára történő behajtást kell elrendelni. Ha arra sincs lehetőség, hogy a pénzbírságot adók módjára hajtsák be, vagy az aránytalanul hosszú ideig tartana, a pénzbírságot - ha ebbe az elkövető beleegyezett - közérdekű munkára kell átváltoztatni.
Egy napi közérdekű munkának 5.000,- Ft pénzbírság felel meg. 

A bírósági döntés végrehajtásához kapcsolódik a pártfogó felügyelő tevékenysége. 
A büntetőpolitika átfogó reformjának részeként a Kormány 2002. őszén döntött a pártfogó felügyelet rendszerének átalakításáról. Az Országgyűlés 2003. március 10-én teljes konszenzussal elfogadta a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XIV. törvényt, amely alapján 2003. július 1-jén az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt egységes szakmai követelmények alapján működő, központi irányítású szervezetként alakult meg a pártfogó felügyelői szolgálat.
2003. július 1-jétől az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt működő pártfogó felügyelői szolgálat egységes, magában foglalja mind a fiatalkorú, mind a felnőtt korú elkövetőkkel foglalkozó pártfogó felügyelőket. Szükséges, hogy a pártfogó felügyelő tevékenysége a büntetés-végrehajtás és a szociális-igazgatás feladatait ötvözze. A reform hatására a felnőtt korú elkövetőkkel kapcsolatos pártfogói munkában megnőtt a támogatás, a szociális segítés, a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos pártfogói munkában pedig a hatósági, kontroll tevékenység jelentősége. 
A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan a pártfogó felügyelő tevékenysége többrétű. A megfelelő szervezetekhez történő irányítással segítheti az elítéltet gondjai megoldásában. A munkaügyi központok tájékoztatása alapján a pártfogó felügyelő tudomást szerez azokról a munkahelyekről, amelyek közérdekű munka végzésére ítéltek kijelölését igénylik.

A munkahelyen a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésétől számított harminc napon belül, azt követően szükség szerint helyszíni ellenőrzést tart.A közérdekű munka végrehajtásának befejezéséről értesíti az első fokon eljárt bíróságot, az ügyészt és a büntetés-végrehajtási bírót.  

Az elmúlt években városunkban az Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona biztosított lehetőséget közérdekű munka végzésére, megfelelő felügyeletet biztosítva az erre kötelezetteknek. A munkavégzésre kötelezettek intézményekhez történő kihelyezése nem minden esetben lenne célszerű, mivel a megfelelő felügyeletet részükre nem tudnák biztosítani. Javaslatunk, hogy a közérdekű munkára kötelezett személyek a közfoglalkoztatottakkal együtt lássanak el kommunális önkormányzati feladatokat. Így a megfelelő felügyelet és irányítás biztosítva lenne.
A közérdekű munka végzése során az elkövető pénzbeni juttatásban nem részesül. 

Fentiek alapján a Képviselő-testület 2007. május 30-i ülésén határozott arról, hogy Heves város közigazgatási területén lehetőséget biztosít közérdekű munka végzésére. Az erre kötelezett személyek a közfoglalkoztatottakkal együtt lássanak el kommunális önkormányzati feladatokat, az alábbiak szerint: parkfenntartás, köztisztasági feladatok, parlagfű és károsítók elleni védekezés, illegális hulladéklerakók felszámolása, belvízelvezető rendszer karbantartása.

< Előző hír   Következő hír >

Bejelentkezés


Elfelejtette a jelszavát?
Még nincs azonosítója? Regisztráljon!

Szavazás

Online felhasználók

Jelenleg 2 vendég online

Eseménynaptár

« < Május 2024 > »
H K Sze Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


© 2024 Heves Város Önkormányzata  ::  Készítette: Progikon Stúdió