Rendezési terv
 

Településszerkezeti terv (4Mb) PDF formátum

Településszerkezeti terv belterület (3,8Mb) PDF formátum

Településszerkezeti terv leírás (113Kb) PDF formátum

 

Rendelet Heves város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (1,2Mb) DOC formátum

Szabályozási terv Heves belterület (6,2Mb) PDF formátum

Szabályozási terv Heves külterület (3,7Mb) PDF formátum

 

Heves Város Településfejlesztési Koncepció

Heves Város Településfejlesztési Koncepciójához megalapozó vizsgálat

Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégia

Heves Város Településfejlesztési Koncepciójához véleményező adatlap

Településfejlesztési Koncepcióhoz véleményező adatlap

 

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

SZ1-Heves-külterület szabályozási terv

SZ2-Heves-belterület szabályozási terv A3

SZ2-Heves-belterület szabályozási terv

T1-Heves-település szerkezeti terv