Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal ASP központhoz való csatlakozása
 

ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Heves Város Önkormányzata a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséheztárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Heves Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00715 azonosító számú pályázatot.

A pályázat Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal ASP központhoz való csatlakozásakor felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására irányul. A Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe Heves város és Tenk község. Lakosság száma alapján a 3. kategóriába (10.000 fő fölötti) tartozik, a 2. ütemben fog csatlakozni az ASP rendszerhez.

A munkatársak közül az ASP rendszert 19 fő használja.

Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez csatlakozott: a) iratkezelő rendszer, c) elektronikus ügyintézési portál rendszer d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, f) önkormányzati adó rendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer. Jelen projekt keretében 8 db új munkaállomás és 8 db új monitor került beszerzésre. A 19 fő ASP rendszer használó számára 19 db kártyaolvasó került beszerzésre. A működésfejlesztés és szabályozási keret kialakítása keretében módosításra kerültek az IT biztonsági-, valamint az iratkezelési szabályzatok. Az elektronikusan indítható ügytípusoknál az iparűzési adó bevallás esetében lett kialakítva az elektronikus ügyintézési rendszer. A korábbi nyilvántartásból 3 adatállomány adatai kerülnek migrálásra: ingatlanvagyon-kataszter rendszer, iratkezelő rendszer, kereskedelmi nyilvántartás. Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon az hivatali dolgozók vettek részt. A rendszer élesítése és tesztelése megtörtént a projekt végén. Projektmenedzsmenti feladatok ellátásra kerültek a megvalósítási szakaszban. Kötelező nyilvánosság feladatoknál az egyéb fejlesztés, 150 millió Ft alatti kategóriában szereplő tevékenységeket valósultak meg (honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, az önkormányzat székhelyén C típusú tájékoztató tábla kihelyezése, fotódokumentáció elkészítése, és TÉRKÉPTÉR feltöltése). A projekt eredményeképpen megvalósult -tesztelt és éles üzemben működő - 7 szakrendszerhez való csatlakozás. Rendelkezésre állnak a megfelelő technikai feltételek, módosított szabályzatok, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok, megtörtént az adatmigráció, valamint megkötésre került a Szolgáltatási Szerződés. A beszerzések kapcsán nem volt közbeszerzési eljárás.

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.05.01. – 2018.06.30.

Támogatási összeg 8.997.022.- Ft.

 

Image