Pályázat: Közterület-felügyelő segéd munkakör betöltésére
 

A Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő segéd

munkakör betöltésére

 

1.) A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

-      közterület-felügyelő munkájának segítése;

-      egyenruhában, személygépkocsival, gyalogosan történő járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében hivatalos személy segítőjeként rendészeti feladatellátás;

-      térfigyelő kamerarendszer kezelése, figyelése;

-      belső adminisztratív munkavégzés;

-      feladatkörében eljárva helyszíni intézkedések biztosítása.

 

2.) A munkakörre vonatkozó jogszabályi követelmény:

A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény

 

3.) Pályázati feltételek:

-      magyar állampolgárság;

-      cselekvőképesség;

-      büntetlen előélet;

-      középiskolai végzettség;

-      gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás.

 

4.) Előnyt jelent:

-      hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

 

5.) A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

-      stressz tűrő képesség;

-      megbízhatóság, motiváltság;

-      csapatban való együttműködés.

 

6.) A munkaszerződés határozatlan időre szól, a munkaszerződéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

7.) Jogállás, munkabér és egyéb juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására, valamint a juttatásokra a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.

 

8.) Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata, hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

 

9.) Munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal betölthető.

 

10.) Pályázat benyújtásának határideje:

2021. június 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Péter jegyző nyújt a 36/546-103 telefonszámon.

 

11.)Pályázat benyújtásának módja:

-      Postai úton, a pályázatnak a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: PH/8387/2021 valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő segéd.

-      Elektronikus úton dr. Nagy Péter részére a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen keresztül.

-      Személyesen dr. Nagy Péter jegyzőnek (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) történő átadással.

 

12.) Pályázati eljárás módja:

A benyújtási határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtott, feltételeknek megfelelő pályázatokról.

 

 

13.) Pályázat elbírálásának határideje:

2021. június 30.