Heves Város Közszolgálatáért
 

1998. év

Dr. Kovács György, főorvos

Surányi Lászlóné, pedagógus

Szabó Tivadarné, pedagógus

Svoóbné Lénárt Ágnes, pedagógus

Orosz Ibolya, főtanácsos

1999. év

Árvai Erzsébet, pedagógus

Dr. Glaub Erika, szakorvos

Kissné Kertész Gabriella, pedagógus

Radnai Balázsné , ügykezelő

Virányi Emma, védőnő

2000. év

Fodor Endre, pedagógus

Pataki Julianna, pedagógus

Dr. Szikora Sándorné, pedagógus

Kovács Lászlóné, pedagógus

Vona Lászlóné, adóügyi főmunkatárs

2001. év

Kontra Gyuláné, pedagógus

Lászka Béla, pedagógus

Lassú Imréné, pedagógus

Lajer Istvánné, asszisztens

Petróczki Lászlóné, pénzügyi főelőadó

2002. év

Dr. Czakó Tiborné, pedagógus

Kozmáné Komiljovits Éva, pedagógus

Major Lászlóné, pedagógus

Vágány János, pedagógus

Dr. Fülöp Erzsébet, jogtanácsos

2003. év

Kis József, pedagógus

Kovács Sándor, pedagógus

Nagyné Balogh Erzsébet, pedagógus

Rusvainé Morvai Margit, szakács

Ujváriné Tóth Ágota, pénzügyi főtanácsos

2004. év

Bíró Katalin, pedagógus

Kovács László, pedagógus

Köntösné Misz Katalin, gyógytornász

Tóthné Tomcsányi Ilona, pedagógus

Tari László, irodavezető

2005. év

Dr. Oláh János, osztályvezető

Bencsik József, IGH. igazgató

Szabó Sándorné, könyvtáros

Szőke Emil, a Művelődési Központ igazgatója

Verebélyi Zoltán, pedagógus

2006. év

Éles Sándorné, pedagógus

Győry Erika, pedagógus

Kegyes Sallak Árpád, főépítész

Szőllősiné Rab Sarolta, pedagógus

Tábori Mihályné, dajka

2007. év

Erdélyi Andrásné, pedagógus

Kelemen Lászlóné, óvónő

Nagy Józsefné, szakács

Dr. Ózsvári Lászlóné, pedagógus

Ferencz Sándor, zenetanár

2008.év

Czók Zsolt, pedagógus

Kis Zsuzsanna, óvodavezető

Lukács istvánné, óvodavezető

Törökné Kán Andrea, tagintézmény-vezető

Juhász Mihályné,szakács 


 2009. év

Erdész László pedagógus

Gyimesi Attila pedagógus

Kárpátiné Prokai Gabriella pedagógus

dr. Morvai István gyermekgyógyász

Sveiczerné Besenyei Veronika pedagógus

 

2010. év

Ecsedi Lászlóné szociális ápoló

Kovácsné Juhász Mária pedagógus
 

2011. év

Abriháné Karniczki Csilla pedagógus
Dósa Ferencné pedagógus
Gyarmati Lászlóné intézménytakarító, Gyermekház gondnoka
Lövei János zenepedagógus

Dr. Vidróczki Erzsébet belgyógyász szakorvos2012. év

Barnáné Mátyás Éva asszisztens

Fehérné Kovács Katalin aljegyző

Herédi Zsuzsanna tárlatvezető

Lövei Jánosné tanító
 


2013. év

Svoób István Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanára
 


 


2014. év

Torba Lászlóné HVÓBKI Csoda-Vár Tagóvoda dajkája

Együd Árpádné KLIK Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója

 

Einer Ferenc Eötvös József Református Oktatási Központ szakmai tanára

 

Vass Lászlóné Heves Város Rendelőintézet főnővére

 

Mezei Zsolt Hevesi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályvezetője

 

2015. év

Nagyné Gulyás Katalin  zeneiskolai szolfézstanár

Pászti Éva védőnő 

 

2016. év 

Varróné Ungvári Ágnes        HVÓBKI vezető 

Burom Jánosé                       matematika, fizika szakos általános iskolai pedagógus

Szilákné Balajti Katalin          Eötvös József Református Oktatási Központ igazgatóhelyettese 

Marsiné Lázár Erika              szakápolóje

Kovács Edit                           Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona intézetvezetője

Betenbukné Misi Erika          Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselő - anyakönyvvezető

Gulyás József                       rendőr alezredes kapitányságvezető 

 

2017. év 

Balázs Lászlóné                   HVÓBKI Kerekerdő Tagóvoda tagintézményvezetője

Sándor István Lászlóné        Hevesi József Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskola tagintézmény vezetője

Dr. Csongrádi Tünde            IV. számú körzet háziorvosa

Acsánné Perlaki Ágnes        Eötvös József Református Oktatási Központ könyvtárosa

Farkasné Gáspár Éva          Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselő - pénzügyi ügyintézője

Megyeri István                      Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályvezetője 

 

2018. év 

Soltészné Pirók Tünde        HVÓBKI Arany János úti Tagóvoda tagintézményvezető- helyettes

Pocsai Zsuzsanna               Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola   intézményvezetője

Dr. Kádár Imréné                 Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézménynél nyugdíjas óraadó, zongoratanár, korrepetitor                          

Csikós Tiborné                     Eötvös József Református Oktatási Központ pedagógusa

Dr. Szívós János                  sebész szakorvos

Szalmásiné Balogh Magdolna   Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselő - adóügyi ügyintéző

Juhász Nándor                           Hevesi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály vezetője