Pro Urbe Heves Díjasok
 
1985. év
Dr. Nagy Ferenc, ügyész
Vízmű Vállalat szocialista brigádja

1986. év
Rákóczi Mg.Tsz. kollektívája

1987. év
Nagy Zoltán, személyzeti vezető

1988. év
Dr. Szegő Imre, igazgató főorvos

1989. év
Prokai Gáborné, OTP vezető
Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet népművészei, iparművészei

1990. év
Kontra Gyula, tanácselnök
Dr. Kovács György, főorvos
Dománné Dr. Gulyás Zsuzsanna, titkárság vezető
Zeneiskola kollektívája és Szabó Tivadarné

1998. év
Báder Miklósné, a Háziipari Szövetkezet elnöke

1999. év
Kovács József, plébános, kanonok
Ötvös Imre, a Nyugdíjas Egyesület elnöke

2000. év
Dr. Harangozó Imréné, gyermek szakorvos
Mezei András, címzetes igazgató

2001. év
Dr. Sápi Ibolya, igazgató főorvos
Barcsik János, nyugalmazott iskolaigazgató

2002. év
Id. Rózsa György
Herczeg János, tanár

2003. év
Kerek László, az Eötvös József Középiskola igazgatója
Faragó József, a Körzeti Általános Iskola igazgatója

2004. év
Lassú Imre, fazekas népi iparművész
Dobroviczky Ferenc, a Sakkmúzeum igazgatója

2005. év
Dr. Harangozó Imre, sebész főorvos
Kiss József, agrármérnök, vállalkozó

2006. év
Svoóbné Lénárt Ágnes, pedagógus, igazgatóhelyettes

2007. év
Dr. Karniczki István, az Eötvös József Középiskola címzetes igazgatója
Fodor Endre, az Eötvös József Középiskola igazgatóhelyettese

2008. év
Dr. Grúz János, nyugalmazott iskolaigazató
Gyimesiné Gömöri Ilona, Hevesi helytörténeti Gyűjtemény dolgozója 

2011. év
Barna András, az Eötvös József Középiskola műszaki oktatója, gyakorlati oktatásvezető helyettese
Dr. Czakó Gábor gyermekorvos

2012. év
Szűcs László nyugalmazott iskolaigazgató

2013. év
Hevesi Fúvós Együttes

2015. év
Tóth Gyula nyugalmazott középiskolai tanár  

2016. év 
Szőllősiné Rab Sarolta Újtelepi Katolikus Általános Iskola címzetes igazgató

2017. év
Mészáros Ildikó Református gyülekezet lelkipásztora

2018. év
Dr. Szabó János háziorvos 

2019. év
Kovács Gyula pedagógus

2020. év
Máthé Lajos nyugdíjas pedagógus

2021. év
Budai Sándor posztumusz
Lőrincz László ügyvezető igazgató
Sándor Istvánné tagintézmény vezető

2022. év
Pölyhe István ügyvezető igazgató

2023. év
Ferencz Imre vállalkozó