Pro Urbe Heves Díjasok
 

1985. év

Dr. Nagy Ferenc, ügyész

Vízmű Vállalat szocialista brigádja

1986. év

Rákóczi Mg.Tsz. kollektívája

1987. év

Nagy Zoltán, személyzeti vezető

1988. év

Dr. Szegő Imre, igazgató főorvos

1989. év

Prokai Gáborné, OTP vezető

Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet népművészei, iparművészei

1990. év

Kontra Gyula, tanácselnök

Dr. Kovács György, főorvos

Dománné Dr. Gulyás Zsuzsanna, titkárság vezető

Zeneiskola kollektívája és Szabó Tivadarné

1998. év

Báder Miklósné, a Háziipari Szövetkezet elnöke

1999. év

Kovács József, plébános, kanonok

Ötvös Imre, a Nyugdíjas Egyesület elnöke

2000. év

Dr. Harangozó Imréné, gyermek szakorvos

Mezei András, címzetes igazgató

2001. év

Dr. Sápi Ibolya, igazgató főorvos

Barcsik János, nyugalmazott iskolaigazgató

2002. év

Id. Rózsa György

Herczeg János, tanár

2003. év

Kerek László, az Eötvös József Középiskola igazgatója

Faragó József, a Körzeti Általános Iskola igazgatója

2004. év

Lassú Imre, fazekas népi iparművész

Dobroviczky Ferenc, a Sakkmúzeum igazgatója

2005. év

Dr. Harangozó Imre, sebész főorvos

Kiss József, agrármérnök, vállalkozó

2006. év

Svoóbné Lénárt Ágnes, pedagógus, igazgatóhelyettes

2007. év

Dr. Karniczki István, az Eötvös József Középiskola címzetes igazgatója

Fodor Endre, az Eötvös József Középiskola igazgatóhelyettese

2008. év

Dr. Grúz János, nyugalmazott iskolaigazató

Gyimesiné Gömöri Ilona, Hevesi helytörténeti Gyűjtemény dolgozója 

2011. év

Barna András, az Eötvös József Középiskola műszaki oktatója, gyakorlati oktatásvezető helyettese

Dr. Czakó Gábor gyermekorvos

2012. év

Szűcs László nyugalmazott iskolaigazgató

 2013. év

               Hevesi Fúvós Együttes

2015. év

                Tóth Gyula nyugalmazott középiskolai tanár  

2016. év 

                 Szőllősiné Rab Sarolta      Újtelepi Katolikus Általános Iskola

                                                             címzetes igazgató

2017. év

                    Mészáros Ildikó             Református gyülekezet lelkipásztora

 

2018. év

                    Dr. Szabó János             háziorvos