Tájékoztatás a szerződés teljesítéséről
 
Tervezési szerződés keretében a „Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme” című, az Új Magyarország Tervezési szerződés keretében a „Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Programjának (továbbiakban: KEOP), „Ivóvízminőség javítása” konstrukcióra (KEOP-7.1.3.0) benyújtott és támogatásban részesített (KEOP-7.1.3.0.-2008-0036) projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT), ennek keretében a költség-hasznon elemzésének (CBA), továbbá tervezési feladatainak ellátása.

2011. évi CVIII. törvény 31.§ (4) bekezdés f) pontja szerinti tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Dél-hevesi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
HU-3360 Heves, Erzsébet tér 2.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

TRANSDOWELL Zrt
HU-3527 Miskolc, Tüzér utca 12.

 

A szerződéskötés időpontja:

2009.szeptember hó 23. napja

A szerződés tárgya és mennyisége

Tervezési szerződés keretében a „Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme” című, az Új Magyarország Tervezési szerződés keretében a „Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Programjának (továbbiakban: KEOP), „Ivóvízminőség javítása” konstrukcióra (KEOP-7.1.3.0) benyújtott és támogatásban részesített (KEOP-7.1.3.0.-2008-0036) projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT), ennek keretében a költség-hasznon elemzésének (CBA), továbbá tervezési feladatainak ellátása.

Az ellenszolgáltatás összege

nettó: 31.760.000,- HUF

bruttó: 39.700.000,- HUF

 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja:

Teljesítés igazolása: 2011.június hó 15.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

A teljes összeg kifizetése: 2011.november hó 30.

A szerződés teljesítése szerinti mennyiség:

A teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Az ellenszolgáltatás összege

nettó: 31.760.000,- HUF

bruttó: 39.700.000,- HUF

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?          X igen    nem

 

Az eljárás fajtája:

Kbt. harmadik rész, VI. fejezet szerinti egyszerű eljárás

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-14745/2009

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009.07.27.

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-20420/2009

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009.10.05.

 

Egyéb információk:

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadásának dátuma: 2012. február hó 10.

 

E tájékoztató elkészítésének időpontja: 2012.02.23.