Pályázat ügyvezetői tisztség betöltésére FKKN
 

A

 

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

 

pályázatot hirdet

                                                                                            

ügyvezetői tisztség betöltésére

 

 

Foglalkoztatás jellege:

munkaviszony vagy megbízás keretében

 

Az ügyvezetői megbízás időtartama:

Munkaviszony esetén – amennyiben a pályázó a társaságnak még nem munkavállalója - határozatlan idejű munkaviszony létesítésével, 3 hónap próbaidő kikötésével, azzal, hogy ügyvezetői megbízás időtartama egyébként 5 év.

Megbízás esetén határozatlan idejű jogviszony.

 

A munkavégzés helye:

A Munkáltató/Megbízó székhelye és a jogviszony jellegéből fakadó, a Munkáltató/Megbízó által megadott egyéb hely.

 

Az ügyvezető által ellátandó feladatok:

A Társasági Szerződésben foglalt feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése, a Társaság működésének, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése a Társaság céljaival összhangban, illetve a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Pályázati feltételek:

·   magyar állampolgárság,

·   cselekvőképesség,

·   büntetlen előélet,

·   legalább ötéves vezetői gyakorlat,

·   Európai Unió által támogatott projektekben szerzett tapasztalat.

 

A vezetői gyakorlat időtartamának számításakor a különböző munkakörökben szerzett vezetői tapasztalat összeadódik, illetve a pályázat kiírója elfogadja a közigazgatási szerveknél szerzett – az adott szervre irányadó jogszabályok alapján vezetőnek minősülő feladatkörben – gyakorlatot.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki, vagy gazdasági végzettség,

-        egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,

-        projektmenedzsment, pályázati tanácsadás, projektmegvalósítás területén szerzett tapasztalat

-        önkormányzati pályázatok koordinálásában szerzett tapasztalat

-        önkormányzati társulás által ellátott feladatok koordinálásában, szervezésében, irányításában szerzett tapasztalat

-        Európa szakértői végzettség

-        B kategóriás jogosítvány

 

 A pályázathoz csatolni kell:

-        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,

-        iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,

-        nyilatkozatot arról, hogy

o   nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

o   a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

o   a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.

 

Munkabér/Megbízási díj összege:

Megegyezés szerint

 

Pozíció betölthető:

elbírálást követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen Heves Város Önkormányzat alapító tag székhelyén (3360 Heves, Erzsébet tér 2.), vagy postai úton Heves Város Önkormányzat székhelyére címezve (3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám) címezve.


A borítékra kérjük ráírni: „Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 3.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

 

Sveiczer Sándor polgármester személyesen, vagy a 36-546-100-as telefonszámon (titkárság), illetve e-mailben a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címre írt levélre írásban.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. május 16.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Heves, 2022. április 22.

 

       Hatvan, 2022. április 22.

 

 

………………………….

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

képviseletében

Heves Város Önkormányzata tag

Képviseli: Sveiczer Sándor polgármester