Komplex telep-program Heves városában
 

Komplex telep-program Heves városában

 

Heves Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet 2013. június 16-án kezdte meg a Komplex telep-program Heves városában című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 azonosító számú pályázatának megvalósítását. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

143 166 944 Ft-ot fordíthat a Hevesi Konzorcium Heves városának komplex telep- és közösségfejlesztési programjára. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból Heves városában valósul meg a program 24 hónapon át. Átfogó célja a romák által lakott városrész bekapcsolása a város főáramába, és a telepi környezet infrastrukturális, szolgáltatási fejlesztése.

 

Ennek keretében Csillagházat (3360 Heves, Fő út 20.) és Csillagpontot (3360 Heves, Dankó út 16.) hozunk létre, melyek olyan multifunkcionális közösségi teret jelentenek a lakosság számára, ahol résztvevő családokat a szakemberek célzott programokkal segítik.

 

 

A program legfontosabb várható hatása lesz, hogy a szegregátumban élők integrációjának érdekében szélesebb társadalmi együttműködés alakul ki, melynek segítségével javul a helyi közösség életminősége, létrejön a szükséges emberi és intézményi erőforrás, csökkennek a hátrányos helyzet újratermelődésének veszélyei.

 

 

 

A projekt során a megvalósítók számos programot (ösztöndíjprogram, egyéni esetkezelés 45 fő részére, pedagógusok továbbképzése, életvezetési workshopok, szomszédsági megbeszélések, közösségi akciók, művészeti foglalkozások, helyi labdarúgás támogatása eszközökkel, felzárkóztató és egyéb képzések, közösségfejlesztési tréningek, közösségi szolgáltatások (jogász, adósságkezelő, mosási lehetőség), közösségi rendezvények, és önkéntes csoport működtetése) kínálnak.

 

A program sikeres megvalósítását több együttműködő partner (Országos Roma Önkormányzat, Hevesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, védőnők, háziorvosok, gyermekorvosok, civil szervezetek, iskolák, Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat) segíti a 24 hónap során.